Author Archives: admin

Prøving av forkjøpsrett

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 234, andel 45.

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 23. september 2019.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for 2 190 000 + omk. forretningsfører .

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten

Prøving av forkjøpsrett

Forhåndsvarsel om at andel kan skifte eier.  

Leiligheten er nå solgt for kr 4 300 000.

Når leiligheten har skiftet eier vil det være 5 hverdager etter at kjøpesummen er kjent for å benytte forkjøpsretten, i og med at laget har fått forhåndsvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Av hensyn til selger er det fint om du sender melding til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du allerede nå vet at du vil kunne ønske å benytte forkjøpsretten på andelen. 

Styret, 1. september 2019. 

 

  • 4-15.Frist for å gjere forkjøpsretten gjeldande
    (1) Fristen for å gjere forkjøpsretten gjeldande er tjue dagar frå laget fekk skriftleg melding om at andelen har skifta eigar, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem kvardagar dersom laget har fått skriftleg førehandsvarsel om at andelen kan skifte eigar, og varselet er kome fram til laget minst femten dagar, men ikkje meir enn tre månader, før meldinga om at andelen har skifta eigar. 

(2) Med kvardagar er meint alle dagar utanom sundagar og andre helgedagar, laurdagar og
1. og 17. mai. 

 (3) Føresegnene i paragrafen her kan ikkje fråvikast.  

Prøving av forkjøpsrett leil. 113 (andel 4)

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 113 (andel 4).

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten etter at laget har fått skriftlig melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår (Lov om burettslag § 4-15).
Leiligheten er nå solgt for kr 3 375 000,- + omk. forretningsfører

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 113 andel 4, innen 29/5-2019 kl. 16.00.

Dugnad 2019 – onsdag 15. mai fra kl. 17:00

Det er tid for den årlige dugnaden i Frostaveien 1.

Dato er satt til onsdag 15. mai kl. 17.00.

Som tidligere så kjøper styret inn litt å spise og drikke, som vi avslutter med etter noen timer med dugnadsarbeid.

Container

Før dugnaden kommer det en container i bakgården og det er veldig viktig at det da ikke står biler parkert ved gjerdet.

Det skal IKKE kastes noe i containeren før dugnaden, men alle beboere kan benytte seg av den etter at dugnaden er ferdig! VIKTIG!

 

Forhåndsvarsel om at andel kan skifte eier

Borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at leilighet nr. 121 (andel 12) kan skifte eier.

Det er ikke oppgitt prisantydning.

Leiligheten ble solgt for kr  1 890 000

Når leiligheten har skiftet eier vil det være 5 hverdager etter at kjøpesummen er kjent for å benytte forkjøpsretten, i og med at laget har fått forhåndsvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Av hensyn til selger er det fint om du sender melding til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du allerede nå vet at du vil kunne ønske å benytte forkjøpsretten på andelen.

Styret, 2. mai 2019.

Forhåndsvarsel om at andel kan skifte eier.

Borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at leilighet nr. 113 (andel 4) kan skifte eier.

Prisantydning er satt til 3 150 000 + ev fellesgjeld og omk.

Når leiligheten har skiftet eier vil det være 5 hverdager etter at kjøpesummen er kjent for å benytte forkjøpsretten, i og med at laget har fått forhåndsvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Av hensyn til selger er det fint om du sender melding til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du allerede nå vet at du vil kunne ønske å benytte forkjøpsretten på andelen.

Styret, 10. april 2019.

Forhåndsvarsel om at andel kan skifte eier.

Borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at leilighet nr. 212 (andel 27) kan skifte eier.

Det er ikke oppgitt prisantydning.

Når leiligheten har skiftet eier vil det være 5 hverdager etter at kjøpesummen er kjent for å benytte forkjøpsretten, i og med at laget har fått forhåndsvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Av hensyn til selger er det fint om du sender melding til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du allerede nå vet at du vil kunne ønske å benytte forkjøpsretten på andelen.

Styret, 22. mars 2019.

Prøving av forkjøpsrett, leil 313 – andel 60.

 Leiligheten ble solgt 7. november 2018, for kr 2 590 000.

 

Når leiligheten har skiftet eier vil det være 5 hverdager etter at kjøpesummen er kjent for å benytte forkjøpsretten, i og med at laget har fått forhåndsvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Av hensyn til selger er det fint om du sender melding til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du allerede nå vet at du vil kunne ønske å benytte forkjøpsretten på andelen.

Styret, 21. september 2018.

§ 4-15.Frist for å gjere forkjøpsretten gjeldande

(1) Fristen for å gjere forkjøpsretten gjeldande er tjue dagar frå laget fekk skriftleg melding om
at andelen har skifta eigar, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem kvardagar
dersom laget har fått skriftleg førehandsvarsel om at andelen kan skifte eigar, og varselet er kome
fram til laget minst femten dagar, men ikkje meir enn tre månader, før meldinga om at andelen
har skifta eigar.

(2) Med kvardagar er meint alle dagar utanom sundagar og andre helgedagar, laurdagar og
1. og 17. mai.
(3) Føresegnene i paragrafen her kan ikkje fråvikast.

Prøving av forkjøpsrett leilighet 224 andel 39

 

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 224 (andel 39).

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 5/7.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for 2 070 000,- + omk. forretningsfører

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 224, innen 01/08 kl. 08.00.