Author Archives: admin

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 210 (andel 25).

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 26. mai 2020. 

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 330 000,- + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr.210, innen 19. juni kl 16.00 . 

Dugnad

Det er tid for en litt forsinket dugnad i Frostaveien 1.

Dato er satt til torsdag 25. juni kl. 17.00-20.00

Som tidligere så kjøper styret inn litt å spise og drikke, som vi avslutter med etter noen timer med dugnadsarbeid.

Container

Før dugnaden kommer det en container i bakgården og det er veldig viktig at det da ikke står biler parkert ved gjerdet.

Det skal IKKE kastes noe i containeren før dugnaden, men alle beboere kan benytte seg av den etter at dugnaden er ferdig! VIKTIG!

Prøving av forkjøpsrett, leil 212 – andel 27.

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 21. april 2020.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 850 000 + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 212, innen 26. mai 2020, kl.15.00. 

Prøving av forkjøpsrett leilighet 123

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 123 (andel 14).

Borettslaget fikk varsel om at leiligheten er solgt 6.april 2020.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når det er gått minst 15 dager og ikke mer enn tre måneder siden laget mottok forhåndsvarsel om eierskifte (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for 1 990 000,- + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no innen 20/4-2020 kl 16.00 dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten.

 

Styret. 11. april 2020

Prøving av forkjøpsrett , leilighet 308

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 308 (andel 55). 

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 24. januar 2020. 

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 160 000,- + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 308, innen 26. februar 2020 kl. 12.30. 

Prøving av forkjøpsrett, leil 217

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 217 (andel 32). 

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 30/1-2020. 

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 170 00,- + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 217, innen 24/2-2020 kl. 12.00. 

Prøving av forkjøpsrett , leilighet 321

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 321 (andel 68). 

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 15. januar. 

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 480 000,- + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 321, innen 11. februar, kl. 16.00. 

Prøving av forkjøpsrett, leilighet 116.

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 116 (andel 7). 

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 22. januar 2020. 

Det er frist på 20 dager for å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15) og leiligheten er solgt før det har gått 15 dager fra forhåndsvarsel er mottatt. 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 090 000,- + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 116, innen 24. februar.

Prøving av forkjøpsrett , leilighet 118

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 118 (andel 9). 

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 30. Januar.   

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

 Leiligheten er nå solgt for 2 167 500,- + omk. forretningsfører  

 Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten. 

 

Forhåndsvarsel om at andel kan skifte eier, leil 219

Borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at leilighet nr. 219 (andel 34) kan skifte eier.

Det er ikke oppgitt prisantydning.

Når leiligheten har skiftet eier vil det være 5 hverdager etter at kjøpesummen er kjent for å benytte forkjøpsretten, i og med at laget har fått forhåndsvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Av hensyn til selger er det fint om du sender melding til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du allerede nå vet at du vil kunne ønske å benytte forkjøpsretten på andelen.