Author Archives: admin

Prøving av forkjøpsrett leilighet 224 andel 39

 

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 224 (andel 39).

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 5/7.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for 2 070 000,- + omk. forretningsfører

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 224, innen 01/08 kl. 08.00.

Forhåndsvarsel om at andel kan skifte eier.

Forhåndsvarsel om at andel kan skifte eier

Borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at leilighet nr. 224 (andel 39) kan skifte eier.

Det er ikke gitt noen prisantyding.

Når leiligheten har skiftet eier vil det være 5 hverdager etter at kjøpesummen er kjent for å benytte forkjøpsretten, i og med at laget har fått forhåndsvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Av hensyn til selger er det fint om du sender melding til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du allerede nå vet at du vil kunne ønske å benytte forkjøpsretten på andelen.

Prøving av forkjøpsrett leil. 118 andel 9

Prøving av forkjøpsrett

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr.118 (andel 9).

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 03/07-2018.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for kr 2 160 000,- + omk. forretningsfører

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no

dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 118,

innen 10/7-2018 kl. 19.00

Prøving av forkjøpsrett leil. 303 (andel 50)

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 303 (andel 50).

Det er 20 hverdager på å benytte forkjøpsretten etter at laget har fått skriftlig melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår (Lov om burettslag § 4-15).
Leiligheten er nå solgt for kr 2 480 000,- + omk. forretningsfører

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 303 andel 50, innen 28/06 kl. 09.30

Prøving av forkjøpsrett leil 221 (andel 36)

Vi har fått beskjed 28/5 om at leilighet 221 andel 36 er solgt.

Det er 20 dager på å benytte forkjøpsretten etter at laget har fått skriftlig melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for kr 2 500 000,- + omk. forretningsfører

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 221, innen 17/06 kl. 24.00.

styret

Forhåndsvarsel om at andel kan skifte eier

Borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at leilighet nr. 118 (andel 9) kan skifte eier.

Prisantydning er satt til kr 2.250.000,- + omk. forretningsfører

Når leiligheten har skiftet eier vil det være 5 hverdager etter at kjøpesummen er kjent for å benytte forkjøpsretten, i og med at laget har fått forhåndsvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Av hensyn til selger er det fint om du sender melding til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du allerede nå vet at du vil kunne ønske å benytte forkjøpsretten på andelen.

Dugnad 2018 – lørdag 28. april fra kl. 12:00

Da er våren kommet til Trondheim og det er tid for den årlige dugnaden i Frostaveien 1.

Dato er satt til lørdag 28. april kl. 12.00.

Som tidligere så kjøper styret inn litt å spise og drikke, som vi avslutter med etter noen timer med dugnadsarbeid.

Container

Fredag 27. april kommer det en container i bakgården og det er veldig viktig at det da ikke står biler parkert ved gjerdet.

Det skal IKKE kastes noe i containeren før dugnaden, men alle beboere kan benytte seg av den etter at dugnaden er ferdig! VIKTIG!

Merking av sykler

De som har sykler ute eller i sykkelboden må det henge på lapp på sykkelen. Vi tar en opprydding og sykler uten lapp blir kastet.

Vi håper så mange som mulig kan komme, det er en perfekt anledning til å bli kjent med dine naboer.

Prøving av forkjøpsrett

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 317 (andel 64).

Det er 20 hverdager på å benytte forkjøpsretten etter at laget har fått skriftlig melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for kr 2 390 000,- + omk. forretningsfører

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 317, innen 13/04 kl. 12.00.

Prøving av forkjøpsrett

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 205 (andel 20).

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 2. februar.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for kr 2 300 000,-

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 205, innen 23/03 kl. 15.00.