Forhåndsvarsel om at andel kan skifte eier.

Forhåndsvarsel om at andel kan skifte eier

Borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at leilighet nr. 224 (andel 39) kan skifte eier.

Det er ikke gitt noen prisantyding.

Når leiligheten har skiftet eier vil det være 5 hverdager etter at kjøpesummen er kjent for å benytte forkjøpsretten, i og med at laget har fått forhåndsvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Av hensyn til selger er det fint om du sender melding til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du allerede nå vet at du vil kunne ønske å benytte forkjøpsretten på andelen.