Prøving av forkjøpsrett leil 314

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 314, andel 61. 

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 2. juli 2020.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 390 000 + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 314, innen 5. august 2020,  kl 15.00.