Drenering

Som vedtatt på generealforsamlingen i år vil det bli gjennomført dreneringsarbeider rundt fasadene.

Arbeidet starter etter pinse og vil vare frem til fellesferien, og mulig noe etterarbeid etter ferien.

I anleggsperioden får entrepenøren Totalmaskin AS disponere snekkerverkstedet i tilbygget, toalettet i 3. etg. og de 4 innerste parkeringsplassene nr. 13-16.

Beboere som trenger parkering i tiden dreneringen pågår må kontakte trondheim parkering og kjøpe boligsoneparkering av dem.

Parkeringsgarasjen vil bli forsøkt holdt åpen, men vil i korte perioder bli blokkert pga. gravearbeider.

Det vil bli gravd langs fasadene fra parkeringsgarasjen, rundt ved søppelcontainerene, langs Frostaveien, foran fasaden mot Tautragata, og langs gamle kongevei frem til tilbygget.

Hver fasade blir gjort ferdig før neste påbegynnes, for å minimere tiden med åpne grøfter.

Når fasaden med hovedinngangen blir tatt vil inngangen være stengt, og vi må bruke inngangene på baksiden.

Det vil bli lagret både lyktestolper og dreneringsmasser på de ulike uteområdene.

Vi beklager bryderiet dette kan forårsake, men det er nødvendig for å få gjennomført dreneringen.

Følg med for oppslag fra entrepenøren etter hvert som arbeidet kommer i gang.

Dugnad 2017 – lørdag 13. mai fra kl. 12:00

Da er våren kommet til Trondheim og det er tid for den årlige dugnaden i Frostaveien 1.

Dato er satt til lørdag 13. mai kl. 12.00.

Som tidligere så kjøper styret inn litt å spise og drikke, som vi avslutter med etter noen timer med dugnadsarbeid.

Container

Fredag 12. mai kommer det en container i bakgården og det er veldig viktig at det da ikke står biler parkert ved gjerdet.

Det skal IKKE kastes noe i containeren før dugnaden, men alle beboere kan benytte seg av den etter at dugnaden er ferdig! VIKTIG!

Merking av sykler

De som har sykler ute eller i sykkelboden må det henge på lapp på sykkelen. Vi tar en opprydding og sykler uten lapp blir kastet.

 

Vi håper så mange som mulig kan komme, det er en perfekt anledning til å bli kjent med dine naboer.

Unngå frostskader

Ikke slå av all varme i leiligheten om du drar bort i kuldeperioden, og gjerne stenge av vannet før du drar. Ved fravær en til to uker oppnår en ingen betydelig spareeffekt ved å senke temperaturen i huset, slå av varmtvannsbeholderen o.l.

Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk har utarbeidet en veiledning om å unngå frostskader.

Se også informasjon om støtte til bytte av gamle varmtvannsberedere under fanen Pågående forbedringer.

Dugnad

Det blir dugnad 7. mai 2016 kl.12.00

Oppgaver:

 • Rydding av fellesarealer, container kommer
 • Oljing av ytterdører
 • Vask av fellesområder, inne og ute
 • Rydding av gamle sykler (NB! Merk sykkelen din slik at låsen ikke blir «klippet» og
  satt i kjelleren)

Mat og drikke, smil og latter (boller, pølser og drikke).

Container

I forbindelse med dugnaden 7. mai kommer det en container til søppel m.m. på fredag 6. mai.

 • Ikke parker foran gjerdet mellom garasjen og porten.
 • Etter rydding av fellesarealer på dugnaden er det fritt for alle beboere å kaste rask i containeren, men ikke spesialavfall – følg merking på container.
 • Ikke fyll opp containeren over kantene, da risikerer vi at den ikke blir hentet.

Containeren hentes på morgenen mandag 9. mai.

Merking av sykler

For å unngå at det hoper seg opp med etterlatte sykler vil vi på dugnaden gå gjennom alle syklene som står utenfor og i sykkelboden:

 • Vennligst merk sykkelen din før dugnaden med leil.nr så den ikke feilaktig blir kastet.
 • Alle sykler som blir fjernet blir satt i kjelleren i ett år før de blir kastet.

Nye parkeringsoblater

Borettslaget skal få nye oblater til parkeringsplassene i bakgården. De gamle lappene/parkeringsoblatene vil da ikke lenger være gyldige.

Ønsker du å få et slikt nytt oblat, eller erstatte ditt gamle, så send en e-post til Daniel Knutsen, eller legg lapp i postkasse 116 med:

 • NAVN
 • LEILIGHETSNUMMER
 • BILENS REGISTRERINGSNUMMER

Alle biler som ikke har det nye oblatet vil fra 1. mai 2016 kunne bli borttauet på bileiers regning.

Merk

De med parkeringsplass i parkeringskjelleren kan dessverre ikke få oblat for bakgården.

Man kan bare få et oblat pr leilighet, men kan registrere flere REG-numre på et oblat.

Årskontroll av brannanlegg 2. mai 2016

Det vil bli utført årskontroll av brannanlegget mandag 2. mai 2016, fra kl. 09.00.

Ca. kl. 13.00 den 2. mai vil brannalarm testes i full skala. Det er opp til den enkelte beboer om en vil forbli i leiligheten, eller gå ut under denne testen.

Sønnico, som utfører kontrollen, vil kunne måtte gå inn i leiligheten for å sjekke detektoren din under denne kontrollen hvis det skulle vise seg å være feil med den.

Andelseier skal gi tilgang til leiligheten for å utføre slikt vedlikeholdsarbeid jf. Lov om burettslag § 5-17.

Er du ikke hjemme under kontrollen vil vi låse inn tekniker fra Sønnico for å kunne foreta eventuelt nødvendig vedlikehold.

Vannlekasje – 5. april 2016

Ved et uhell punkterte en skrue en vannledning i kommunens del av bygget i dag (5. april 2016).

Dette førte til vannlekkasje, og avstengning av vannet. Vannet er nå tilbake, men det vil komme litt brunt vann i starten, så la vannet renne litt før du drikker det.