Forhåndsvarsel om at andel kan skifte eier; leil 310, andel 57.

Borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at leilighet nr. 310 (andel 57) kan skifte eier.

 Prisantydning er satt til kr 2 290 000,- 

+ fellesgjeld og omk. forretningsfører 

 Når leiligheten har skiftet eier vil det være 5 hverdager etter at kjøpesummen er kjent for å benytte forkjøpsretten, i og med at laget har fått forhåndsvarsel (jf. Lov om burettslag § 4-15). 

 Av hensyn til selger er det fint om du sender melding til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du allerede nå vet at du vil kunne ønske å benytte forkjøpsretten på andelen. 

 Styret 2/12-2020. 

Smittevernregler

I disse tider må vi regne med at noen av oss i Frostaveien 1 er/blir smittet med covid-19, og dersom du/dere havner i isolasjon og trenger bistand med innkjøp mv, ta kontakt med styret@frostaveien1.no.

Renhold av fellesarealer vil aldri bli av en slik karakter at det forhindrer eventuell smittespredning, så her er det håndvask som gjelder! Og det er viktig at vi følger smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet:

Råd til de som er smittet

  • Ikke bruk heis
  • Ikke bruk fellesarealer
  • Ikke bruk fellesvaskerier, boder mm

Personer med påvist covid-19 skal holde seg hjemme og skal ikke bruke fellesarealer. Dette gjelder også for fellesarealer i kjelleren, å ta heis eller gå i egne boder i fellesområdene.

De som er smittet skal ha fått informasjon av legen som påviste sykdommen eller kommuneoverlegen om hvordan de skal oppføre seg og hva de ikke kan gjøre. Rådet er at de skal holde minst 2 m avstand til andre, også andre i husstanden hvis mulig.

Personer i hjemmekarantene

Noen er i hjemmekarantene. Dette er friske personer uten symptomer som for eksempel er i karantene etter utenlandsreise eller kontakt med en smittet.

  • Kan bruke fellesarealer
  • Kan bruke fellesvaskerier ol
  • Kan ta heis
  • Men: Ikke gjør det når andre er der!

De som er i hjemmekarantene kan bruke fellesarealer så lenge de passer på å bruke dem når det ikke er andre til stede. Grunnen er at de skal holde avstand til andre. Det samme gjelder om de skal ut med søppel.

 

Mvh
Styret BL Frostaveien 1
13. november 2020

Altibox – nye dekodere

Info fra NTE:
Oppstartsdato for ny avtale blir 28.10.2020.
I praksis vil det si at gammel dekoder virker frem til avtalt dato (virker også etter) og ny dekoder kan benyttes fra denne datoen.
Ny dekoder og fjernkontroll kan deles ut på forhånd men vil ikke virke før avtalt dato.  Det går fint å bytte dekoder selv, beskrivelse følger med.

Styret hadde en runde med utlevering av nye dekodere i går, men vi fikk ikke levert ut til alle. Dersom du ikke har fått, ta kontakt på epost styret@frostaveien1.no.

Det ligger noe info i eskene, men om dere har ytterligere spørsmål om abonnement er det best å ta kontakt med Altibox kundeservice.

 Styret,
28/10-2020

Forhåndsvarsel om at andel kan skifte eier, leil 219

Borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at leilighet nr. 219 (andel 34) kan skifte eier.

Det er ikke oppgitt prisantydning.

Når leiligheten har skiftet eier vil det være 5 hverdager etter at kjøpesummen er kjent for å benytte forkjøpsretten, i og med at laget har fått forhåndsvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Av hensyn til selger er det fint om du sender melding til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du allerede nå vet at du vil kunne ønske å benytte forkjøpsretten på andelen.

Unngå frostskader

Ikke slå av all varme i leiligheten om du drar bort i kuldeperioden, og gjerne stenge av vannet før du drar. Ved fravær en til to uker oppnår en ingen betydelig spareeffekt ved å senke temperaturen i huset, slå av varmtvannsbeholderen o.l.

Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk har utarbeidet en veiledning om å unngå frostskader.

Se også informasjon om støtte til bytte av gamle varmtvannsberedere under fanen Pågående forbedringer.

Støtte til bytte av ventilator på kjøkken

Ventilasjonsanlegget i borettslaget er et fellesanlegg som krever ventilatorer som fungerer på slike anlegg. Disse har bl.a. mekanisk spjeld som hindrer lukt fra andres leilighet inn i din leilighet. Gjennom årene har flere av ventilatorene på kjøkken blitt byttet ut med ventilatorer som skaper ubalanse i ventilasjonssystemet og dytter matlukt inn til naboer og/eller eget bad, i stedet for at matosen føres ut av bygget.

For å oppfordre til bytte av ventilatorer til en type som er beregnet for fellesanlegg, vil borettslaget fra nå av støtte bytte av ventilator med kr. 1 000. Alle bytter må godkjennes av styret: styret@frostaveien1.no Støtte kan maksimalt innvilges med fem års mellomrom, og følger leiligheten.

Nytt internett og slukking av det gamle internnettet

Nytt internett

Alle andelseiere skal ved inngangen til juli ha fått melding med informasjon fra Altibox/NTE om hvordan en kan endre navn og adgangskoder til sitt trådløsnettverk (på siden altibox.no/mittnettverk).
Mangler du bruker/kundenummer/PIN-kode eller har andre problem med nett gjennom Altibox, så kontakt døgnåpen kundeservice på telefon 07400.

Slukking av det gamle internnettet 31. juli

For de andelene som til nå har hatt internnettet, så beholder vi det i en overgangsperiode slik at endringen kan skje mest mulig problemfritt. Det gamle internnettet slås av 31. juli.

Skifte av Altibox hjemmesentraler

Nidaros Fiber AS kommer for å bytte hjemmesentral i leilighetene.

Arbeidet vil foregå fra FREDAG 16. juni. Kl 08.00 og fortløpende inntil de blir ferdig (senest SØNDAG 18. Juni.)

Det vil bli benyttet hovednøkkel for tilkomst i de aktuelle leilighetene.

Husk

  • Sikkerhetslås og alarmer må være av.
  • Dyr må plasseres slik at arbeidet kan utføres uten problemer.

Individuelle avtaler

De som ikke ønsker at hovednøkkel blir benyttet, eller av andre årsaker ønsker å være tilstede, må avtale dette selv med:

  • Prosjektleder Børge tlf. 400 75 406

NB!! GI BESKJED innen fredag 9. juni kl 12.00!!

Tilgjengelighet

Sørg for at det er ryddet foran hjemmesentralen.

På forhånd takk !

Drenering

Som vedtatt på generealforsamlingen i år vil det bli gjennomført dreneringsarbeider rundt fasadene.

Arbeidet starter etter pinse og vil vare frem til fellesferien, og mulig noe etterarbeid etter ferien.

I anleggsperioden får entrepenøren Totalmaskin AS disponere snekkerverkstedet i tilbygget, toalettet i 3. etg. og de 4 innerste parkeringsplassene nr. 13-16.

Beboere som trenger parkering i tiden dreneringen pågår må kontakte trondheim parkering og kjøpe boligsoneparkering av dem.

Parkeringsgarasjen vil bli forsøkt holdt åpen, men vil i korte perioder bli blokkert pga. gravearbeider.

Det vil bli gravd langs fasadene fra parkeringsgarasjen, rundt ved søppelcontainerene, langs Frostaveien, foran fasaden mot Tautragata, og langs gamle kongevei frem til tilbygget.

Hver fasade blir gjort ferdig før neste påbegynnes, for å minimere tiden med åpne grøfter.

Når fasaden med hovedinngangen blir tatt vil inngangen være stengt, og vi må bruke inngangene på baksiden.

Det vil bli lagret både lyktestolper og dreneringsmasser på de ulike uteområdene.

Vi beklager bryderiet dette kan forårsake, men det er nødvendig for å få gjennomført dreneringen.

Følg med for oppslag fra entrepenøren etter hvert som arbeidet kommer i gang.