Prøving av forkjøpsrett andel 9, leilighet 118

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 3. september 2021.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 630 000,- + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 118, innen 27. september  kl. 15.00.

Prøving av forkjøpsrett andel 3, leilighet 112

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 14. juli 2021.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 650 000- + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 112, innen 10. august 2021 kl. 16.00.

Styret
4/8-21

Prøving av forkjøpsrett, leilighet 220-andel 35

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 30. juni 2021.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 640 000- + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 220, innen 23. juli 2021 kl. 16.00.

Styret
17/7-21

Prøving av forkjøpsrett, leilighet 223, andel 38

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 27. mai 2021.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 550 000- + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 223, innen 1. juli 2021 kl. 16.00. 

Prøving av forkjøpsrett, leil 217

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 217 (andel 32). Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 7. mai 2021. Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

 Leiligheten er nå solgt for kr 2 200 00,- + omk. forretningsfører

 Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 217, innen 28. juni 2021 kl. 15.00.

Ladeabonnement til el-bil i parkeringskjelleren

Det er som dere kanskje har lagt merke til ting på gang nede i parkeringskjelleren, leverandør på lading er https://www.ohmiacharging.no/ , de venter i skrivende stund på tillatelse fra Tensio for å koble på strømnettet med egen måler. Det går ikke så fort, men her skal det gå an å bestille ladeabonnement etterhvert.

Forhåndsvarsel om at andel kan skifte eier, leil.110 – andel 1

Borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at leilighet nr. 110 (andel 1) kan skifte eier. 

Prisantydning er satt til kr 2 590 000 + omk. forretningsfører 

Når leiligheten har skiftet eier vil det være 5 hverdager etter at kjøpesummen er kjent for å benytte forkjøpsretten, i og med at laget har fått forhåndsvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Av hensyn til selger er det fint om du sender melding til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du allerede nå vet at du vil kunne ønske å benytte forkjøpsretten på andelen. 

Prøving av forkjøpsrett leilighet 224

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 224 (andel 39).

Det er 20 hverdager på å benytte forkjøpsretten etter at laget har fått skriftlig melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for kr 2 550 000,- + omk. forretningsfører

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 224, innen 7. mai kl. 16.00.

Prøving av forkjøpsrett leilighet 316

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 316 (andel 63). 

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 4. mars 2021. 

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 670 000,- + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 316, innen 13. april  kl. 16.00. 

Prøving av forkjøpsrett, leilighet 311

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 311 (andel 58).

Borettslaget fikk varsel om at leiligheten kunne skifte eier 30. mars 2021.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten etter at laget har mottatt slikt varsel (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for kr 2 550 000,- + omk. forretningsfører

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 311, innen 9. april kl. 16.000.