Forhåndsvarsel om at andel kan skifte eier, leil 319

Borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at leilighet nr. 319 (andel 66) kan skifte eier.

Prisantydning er satt til kr 2 800 000,- + omk. forretningsfører

Når leiligheten har skiftet eier vil det være 5 hverdager etter at kjøpesummen er kjent for å benytte forkjøpsretten, i og med at laget har fått forhåndsvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Av hensyn til selger er det fint om du sender melding til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du allerede nå vet at du vil kunne ønske å benytte forkjøpsretten på andelen.

Prøving av forkjøpsrett; leil 310, andel 57.

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 310 (andel 57).

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 1. desember 2020.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for 2 360 000,- + omk. forretningsfører

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 310, innen 26. januar 2021 kl. 16.00.

Smittevernregler

I disse tider må vi regne med at noen av oss i Frostaveien 1 er/blir smittet med covid-19, og dersom du/dere havner i isolasjon og trenger bistand med innkjøp mv, ta kontakt med styret@frostaveien1.no.

Renhold av fellesarealer vil aldri bli av en slik karakter at det forhindrer eventuell smittespredning, så her er det håndvask som gjelder! Og det er viktig at vi følger smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet:

Råd til de som er smittet

  • Ikke bruk heis
  • Ikke bruk fellesarealer
  • Ikke bruk fellesvaskerier, boder mm

Personer med påvist covid-19 skal holde seg hjemme og skal ikke bruke fellesarealer. Dette gjelder også for fellesarealer i kjelleren, å ta heis eller gå i egne boder i fellesområdene.

De som er smittet skal ha fått informasjon av legen som påviste sykdommen eller kommuneoverlegen om hvordan de skal oppføre seg og hva de ikke kan gjøre. Rådet er at de skal holde minst 2 m avstand til andre, også andre i husstanden hvis mulig.

Personer i hjemmekarantene

Noen er i hjemmekarantene. Dette er friske personer uten symptomer som for eksempel er i karantene etter utenlandsreise eller kontakt med en smittet.

  • Kan bruke fellesarealer
  • Kan bruke fellesvaskerier ol
  • Kan ta heis
  • Men: Ikke gjør det når andre er der!

De som er i hjemmekarantene kan bruke fellesarealer så lenge de passer på å bruke dem når det ikke er andre til stede. Grunnen er at de skal holde avstand til andre. Det samme gjelder om de skal ut med søppel.

 

Mvh
Styret BL Frostaveien 1
13. november 2020

Prøving av forkjøpsrett andel 36, leil 221

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 221 (andel 36). 

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 790 000– + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr.211, innen 11/11-2020 kl. 15.00.

Altibox – nye dekodere

Info fra NTE:
Oppstartsdato for ny avtale blir 28.10.2020.
I praksis vil det si at gammel dekoder virker frem til avtalt dato (virker også etter) og ny dekoder kan benyttes fra denne datoen.
Ny dekoder og fjernkontroll kan deles ut på forhånd men vil ikke virke før avtalt dato.  Det går fint å bytte dekoder selv, beskrivelse følger med.

Styret hadde en runde med utlevering av nye dekodere i går, men vi fikk ikke levert ut til alle. Dersom du ikke har fått, ta kontakt på epost styret@frostaveien1.no.

Det ligger noe info i eskene, men om dere har ytterligere spørsmål om abonnement er det best å ta kontakt med Altibox kundeservice.

 Styret,
28/10-2020

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 315 (andel 62).

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 315 (andel 62). 

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 24. august 2020. 

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 350 000,- + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 315, innen 1. oktober 2020 kl. 16.00. 

Prøving av forkjøpsrett leil 314

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 314, andel 61. 

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 2. juli 2020.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 390 000 + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 314, innen 5. august 2020,  kl 15.00.