Category Archives: Generell informasjon

Forhåndsvarsel om at andel kan skifte eier, leilighet 134

 

Borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at leilighet nr. 134 (andel 61) kan skifte eier.

Det er ikke oppgitt prisantydning.

Når leiligheten har skiftet eier vil det være 5 hverdager etter at kjøpesummen er kjent for å benytte forkjøpsretten, i og med at laget har fått forhåndsvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Av hensyn til selger er det fint om du sender melding til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du allerede nå vet at du vil kunne ønske å benytte forkjøpsretten på andelen.

 

Prøving av forkjøpsrett leil 120, andel 11

Borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at leilighet nr. 120 (andel 10) kan skifte eier. 

Det er ikke oppgitt prisantydning.

Når leiligheten har skiftet eier vil det være en frist på 5 hverdager etter at kjøpesummen er kjent for å benytte forkjøpsretten, i og med at laget har fått forhåndsvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Av hensyn til selger er det fint om du sender melding til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du allerede nå vet at du vil kunne ønske å benytte forkjøpsretten på andelen. 

Styret
25. mai 2020

 

Prøving av forkjøpsrett, leil 212 – andel 27.

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 21. april 2020.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 850 000 + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 212, innen 26. mai 2020, kl.15.00. 

Forhåndsvarsel om at andel kan skifte eier, leil 219

Borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at leilighet nr. 219 (andel 34) kan skifte eier.

Det er ikke oppgitt prisantydning.

Når leiligheten har skiftet eier vil det være 5 hverdager etter at kjøpesummen er kjent for å benytte forkjøpsretten, i og med at laget har fått forhåndsvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Av hensyn til selger er det fint om du sender melding til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du allerede nå vet at du vil kunne ønske å benytte forkjøpsretten på andelen.

Unngå frostskader

Ikke slå av all varme i leiligheten om du drar bort i kuldeperioden, og gjerne stenge av vannet før du drar. Ved fravær en til to uker oppnår en ingen betydelig spareeffekt ved å senke temperaturen i huset, slå av varmtvannsbeholderen o.l.

Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk har utarbeidet en veiledning om å unngå frostskader.

Se også informasjon om støtte til bytte av gamle varmtvannsberedere under fanen Pågående forbedringer.

Støtte til bytte av ventilator på kjøkken

Ventilasjonsanlegget i borettslaget er et fellesanlegg som krever ventilatorer som fungerer på slike anlegg. Disse har bl.a. mekanisk spjeld som hindrer lukt fra andres leilighet inn i din leilighet. Gjennom årene har flere av ventilatorene på kjøkken blitt byttet ut med ventilatorer som skaper ubalanse i ventilasjonssystemet og dytter matlukt inn til naboer og/eller eget bad, i stedet for at matosen føres ut av bygget.

For å oppfordre til bytte av ventilatorer til en type som er beregnet for fellesanlegg, vil borettslaget fra nå av støtte bytte av ventilator med kr. 1 000. Alle bytter må godkjennes av styret: styret@frostaveien1.no Støtte kan maksimalt innvilges med fem års mellomrom, og følger leiligheten.

Hadde du oppgradert internettlinje fra Altibox/NTE før 1. juni?

Altibox/NTE har nå trukket i fra basisbeløpet, som fra nå av inngår som del av fellesutgiftene, fra fakturaene. Men det er ingen automatikk hos dem for å få de reduserte prisene for oppgraderte nettlinjer får vi opplyst av dem pr. 31. juli 2017.

Ifølge Altibox/NTE må hver enkelt som alt hadde oppgradert internettlinje si opp produktet en har fra før av, og samtidig bestille dette på nytt for å få ny, lavere pris.

For å si opp produktet du hadde før 1. juni, og ev. bestille det på nytt til redusert pris, kontakt kundeservice hos Altibox.

Nytt internett og slukking av det gamle internnettet

Nytt internett

Alle andelseiere skal ved inngangen til juli ha fått melding med informasjon fra Altibox/NTE om hvordan en kan endre navn og adgangskoder til sitt trådløsnettverk (på siden altibox.no/mittnettverk).
Mangler du bruker/kundenummer/PIN-kode eller har andre problem med nett gjennom Altibox, så kontakt døgnåpen kundeservice på telefon 07400.

Slukking av det gamle internnettet 31. juli

For de andelene som til nå har hatt internnettet, så beholder vi det i en overgangsperiode slik at endringen kan skje mest mulig problemfritt. Det gamle internnettet slås av 31. juli.

Altibox og rabatert bredbånd

NTE opplyser at faktureringssystemet deres ikke har fanget opp den rabaterte prisen for de som i pr. i dag har oppgradert hastighet på fiberbredbåndet inn til leiligheten sin. Faktura har derfor gått ut som normalt for juli måned.

Rabatten vil bli fakturert to ganger på neste faktura, slik at det blir riktig til slutt.