Category Archives: Generell informasjon

Unngå frostskader

Ikke slå av all varme i leiligheten om du drar bort i kuldeperioden, og gjerne stenge av vannet før du drar. Ved fravær en til to uker oppnår en ingen betydelig spareeffekt ved å senke temperaturen i huset, slå av varmtvannsbeholderen o.l.

Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk har utarbeidet en veiledning om å unngå frostskader.

Se også informasjon om støtte til bytte av gamle varmtvannsberedere under fanen Pågående forbedringer.

Nye parkeringsoblater

Borettslaget skal få nye oblater til parkeringsplassene i bakgården. De gamle lappene/parkeringsoblatene vil da ikke lenger være gyldige.

Ønsker du å få et slikt nytt oblat, eller erstatte ditt gamle, så send en e-post til Daniel Knutsen, eller legg lapp i postkasse 116 med:

 • NAVN
 • LEILIGHETSNUMMER
 • BILENS REGISTRERINGSNUMMER

Alle biler som ikke har det nye oblatet vil fra 1. mai 2016 kunne bli borttauet på bileiers regning.

Merk

De med parkeringsplass i parkeringskjelleren kan dessverre ikke få oblat for bakgården.

Man kan bare få et oblat pr leilighet, men kan registrere flere REG-numre på et oblat.

Årskontroll av brannanlegg 2. mai 2016

Det vil bli utført årskontroll av brannanlegget mandag 2. mai 2016, fra kl. 09.00.

Ca. kl. 13.00 den 2. mai vil brannalarm testes i full skala. Det er opp til den enkelte beboer om en vil forbli i leiligheten, eller gå ut under denne testen.

Sønnico, som utfører kontrollen, vil kunne måtte gå inn i leiligheten for å sjekke detektoren din under denne kontrollen hvis det skulle vise seg å være feil med den.

Andelseier skal gi tilgang til leiligheten for å utføre slikt vedlikeholdsarbeid jf. Lov om burettslag § 5-17.

Er du ikke hjemme under kontrollen vil vi låse inn tekniker fra Sønnico for å kunne foreta eventuelt nødvendig vedlikehold.

Vannlekasje – 5. april 2016

Ved et uhell punkterte en skrue en vannledning i kommunens del av bygget i dag (5. april 2016).

Dette førte til vannlekkasje, og avstengning av vannet. Vannet er nå tilbake, men det vil komme litt brunt vann i starten, så la vannet renne litt før du drikker det.

Utbedring av vinduene – informasjon og fremdrift

Styret har hatt et møte med Aptera, som utfører renoveringen av vinduene, og de ønsker å informere om tidsbruk og fremdriftsplan (hele brevet vil bli hengt opp på oppslagstavlen ved inngangen):

«Prosessen har tatt lengre tid enn vi stipulerte i informasjonsskrivet i hovedsak pga at vinduene har vist seg å være mer fuktig i treverket i bottenstykket og delvis i mellomsonen. For å få sirkulasjon slik at dette tørker så har det vært viktig at isolasjonslisten ble tatt bort. VI har blitt informert om 2 forhold som er blitt opplevd som negative.

Det ene er at det har blitt i overkant trekkfullt med den uheldige konsekvens at temperaturen inne i leiligheten har blitt for lav.

Den andre er at noen føler at det har blitt en del ekstra støv. For å utbedre disse utfordringene har vi blitt enig om å sette opp en plast / tilsvarende på innsiden av vinduskarmen i de enkelte leilighetene.  Dette vil både redusere trekken og skjerme for støvproblemene.

Rent praktisk så er det veldig vanskelig å sette på tetningslister før det er ferdig tørket og malt 2-3 strøk. Det er til dels store variasjoner på de enkelte vinduene. Dersom vi setter tetningslister for tidlig før malingen er tørket etter siste strøket, ødelegger vi både malingen og vinduslistene.

Konkret fremdrift

 • Vi vil før påske sette tetningslister på 2. og 3.-etasje. De er da ferdige. (Mulig vi vil sette midlertidige tetningslister – avhenger av om vi får levert riktig tetningslister fra vår leverandør).
 • Når vi er ferdig med 2. og tredje etasje, vil stillasmakerne fra Aktiv stillas ta ned det meste og bygge om de i første etasje som hinder at vi får åpnet de 5 siste vinduene
 • Ingen vinduer vil være uten tetningslister ifm Påsken»

Unngå frostskader

Ikke slå av all varme i leiligheten om du drar bort i kuldeperioden, og gjerne stenge av vannet før du drar. Ved fravær en til to uker oppnår en ingen betydelig spareeffekt ved å senke temperaturen i huset, slå av varmtvannsbeholderen o.l.

Vannskadekontoret ved SINTEF Byggforsk har utarbeidet en veiledning om å unngå frostskader.

Se også informasjon om støtte til bytte av gamle varmtvannsberedere under fanen Pågående forbedringer.

Borettslagsfest 27. juni

Styret synes det er på tide med en sammenkomst der vi blir kjent med naboene våre.

Lørdag 27. juni kl. 18:00

Hvis været er bra så fyrer vi opp grillen og alle som vil tar med seg det de vil av mat og drikke.

Er det dårlig vær så møtes vi på fellesrommet, og holder på til siste person tar kvelden.

Vel møtt!

Dugnad lørdag 9. mai fra kl. 12:00

Dugnaden vil ta for seg:

 • Rydding av fellesarealer, container kommer
 • Maling av vegger på takterrassen
 • Vask av fellesområder, inne og ute
 • Mat og drikke, smil og latter (boller og brus, pølser og drikke)
 • Rydding av gamle sykler

NB! Merk sykkelen din slik at den ikke blir «klippet» og satt i kjelleren.

Container

I forbindelse med dugnaden 9. mai kommer det en container til søppel etc. fredag 8. mai.
IKKE parker foran gjerdet mellom garasjen og porten.

Etter rydding av fellesarealer på dugnaden er det fritt for alle beboere å kaste rask her.

 • Ikke spesialavfall, følg merking på container
 • Ikke fyll den opp OVER kantene (da risikerer vi at den ikke blir hentet)

Containeren hentes mandag morgen

Merking av sykler

For å unngå at det hoper seg opp med etterlatte sykler vil vi på dugnaden gå gjennom alle syklene som står utenfor og i sykkelboden.

Vennligst merk sykkelen din før dugnaden med leil.nr så den ikke feilaktig blir kastet.

Alle sykler som blir fjernet blir satt i kjelleren i ett år før de blir kastet.