Category Archives: Utbedring

Støtte til bytte av ventilator på kjøkken

Ventilasjonsanlegget i borettslaget er et fellesanlegg som krever ventilatorer som fungerer på slike anlegg. Disse har bl.a. mekanisk spjeld som hindrer lukt fra andres leilighet inn i din leilighet. Gjennom årene har flere av ventilatorene på kjøkken blitt byttet ut med ventilatorer som skaper ubalanse i ventilasjonssystemet og dytter matlukt inn til naboer og/eller eget bad, i stedet for at matosen føres ut av bygget.

For å oppfordre til bytte av ventilatorer til en type som er beregnet for fellesanlegg, vil borettslaget fra nå av støtte bytte av ventilator med kr. 1 000. Alle bytter må godkjennes av styret: styret@frostaveien1.no Støtte kan maksimalt innvilges med fem års mellomrom, og følger leiligheten.

Fremdrift – drenering

Arbeider inne på tunet foran ved hovedinngang er pågående, og er planlagt ferdigstilt ut måneden.

Totalmaskin har fokus på trappesone og prioriterer ferdigstillelse der. De starter på arbeidet med trapp/forskaling/støpearbeidet så snart så snart de er ferdig med ekstra arbeider rundt kum og avløpsproblematikken der.

Tentativ dato for ferdigstøping av trapp: fredag 17.11.2017

Reparasjon av hovedvannledningen 30. august

Det pågår reparasjon av hovedvannledningen.

Morgenen 30. august ble det oppdaget en lekkasje som rørleggeren ikke torde å la stå til i morgen. Derfor ble det ikke tid til varsling.

Estimert tid for utbedring er ca. kl. 20, onsdag 30. august.

Vannet er nå tilbake

Drenering

Arbeidet med drenering vil starte 31. juli, som følge av koordinert gravearbeid i Trondheim kommune. Vi minner om at fire av parkeringsplassene (13–16) ute i bakgården vil bli benyttet av arbeiderne.

Arbeidet begynner ved søppelcontainerne, og fortsetter derifra rundt bygget. Bakgården ble drenert av kommunen i forbindelse med opprettelse av midlertidig barnehage.

Arbeidet antas å ta ca. en måned.

Årskontroll av brannanlegg 2. mai 2016

Det vil bli utført årskontroll av brannanlegget mandag 2. mai 2016, fra kl. 09.00.

Ca. kl. 13.00 den 2. mai vil brannalarm testes i full skala. Det er opp til den enkelte beboer om en vil forbli i leiligheten, eller gå ut under denne testen.

Sønnico, som utfører kontrollen, vil kunne måtte gå inn i leiligheten for å sjekke detektoren din under denne kontrollen hvis det skulle vise seg å være feil med den.

Andelseier skal gi tilgang til leiligheten for å utføre slikt vedlikeholdsarbeid jf. Lov om burettslag § 5-17.

Er du ikke hjemme under kontrollen vil vi låse inn tekniker fra Sønnico for å kunne foreta eventuelt nødvendig vedlikehold.

Utbedring av vinduene – informasjon og fremdrift

Styret har hatt et møte med Aptera, som utfører renoveringen av vinduene, og de ønsker å informere om tidsbruk og fremdriftsplan (hele brevet vil bli hengt opp på oppslagstavlen ved inngangen):

«Prosessen har tatt lengre tid enn vi stipulerte i informasjonsskrivet i hovedsak pga at vinduene har vist seg å være mer fuktig i treverket i bottenstykket og delvis i mellomsonen. For å få sirkulasjon slik at dette tørker så har det vært viktig at isolasjonslisten ble tatt bort. VI har blitt informert om 2 forhold som er blitt opplevd som negative.

Det ene er at det har blitt i overkant trekkfullt med den uheldige konsekvens at temperaturen inne i leiligheten har blitt for lav.

Den andre er at noen føler at det har blitt en del ekstra støv. For å utbedre disse utfordringene har vi blitt enig om å sette opp en plast / tilsvarende på innsiden av vinduskarmen i de enkelte leilighetene.  Dette vil både redusere trekken og skjerme for støvproblemene.

Rent praktisk så er det veldig vanskelig å sette på tetningslister før det er ferdig tørket og malt 2-3 strøk. Det er til dels store variasjoner på de enkelte vinduene. Dersom vi setter tetningslister for tidlig før malingen er tørket etter siste strøket, ødelegger vi både malingen og vinduslistene.

Konkret fremdrift

  • Vi vil før påske sette tetningslister på 2. og 3.-etasje. De er da ferdige. (Mulig vi vil sette midlertidige tetningslister – avhenger av om vi får levert riktig tetningslister fra vår leverandør).
  • Når vi er ferdig med 2. og tredje etasje, vil stillasmakerne fra Aktiv stillas ta ned det meste og bygge om de i første etasje som hinder at vi får åpnet de 5 siste vinduene
  • Ingen vinduer vil være uten tetningslister ifm Påsken»

Ventilasjon og lukt i leilighetene

Da avtrekket ble installert i bygget ble det montert vifter med en begrensing i kubikk luft pr. minutt de kunne flytte, for å kunne ha et optimalt avtrekk som ikke berørte egen eller andres enheter. Disse har gjennom årene med stor sannsynlighet blitt byttet av flere enheter. Ventilasjonsanlegget er ikke beregnet for det, og luft fra kjøkkenet, inklusive lukt, vil kunne gå til eget bad og/eller naboenes leiligheter. Å gjøre noe med dette vil bli et så stort prosjekt at styret må ta opp saken på årets generalforsamling.