Category Archives: Forkjøpsrett

Prøving av forkjøpsrett andel 36, leil 221

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 221 (andel 36). 

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 790 000– + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr.211, innen 11/11-2020 kl. 15.00.

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 315 (andel 62).

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 315 (andel 62). 

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 24. august 2020. 

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 350 000,- + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 315, innen 1. oktober 2020 kl. 16.00. 

Prøving av forkjøpsrett leil 314

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 314, andel 61. 

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 2. juli 2020.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 390 000 + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 314, innen 5. august 2020,  kl 15.00. 

Prøving av forkjøpsrett, andel 11

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 120 (andel 11).

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 25. juli 2020.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for kr 2 450 000,- + omk. forretningsfører

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 120, innen 16. juli kl. 16.00.

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 210 (andel 25).

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 26. mai 2020. 

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 330 000,- + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr.210, innen 19. juni kl 16.00 . 

Prøving av forkjøpsrett, leil 212 – andel 27.

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 21. april 2020.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 850 000 + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 212, innen 26. mai 2020, kl.15.00. 

Prøving av forkjøpsrett leilighet 123

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 123 (andel 14).

Borettslaget fikk varsel om at leiligheten er solgt 6.april 2020.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når det er gått minst 15 dager og ikke mer enn tre måneder siden laget mottok forhåndsvarsel om eierskifte (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for 1 990 000,- + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no innen 20/4-2020 kl 16.00 dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten.

 

Styret. 11. april 2020

Prøving av forkjøpsrett , leilighet 308

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 308 (andel 55). 

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 24. januar 2020. 

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 160 000,- + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 308, innen 26. februar 2020 kl. 12.30. 

Prøving av forkjøpsrett, leil 217

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 217 (andel 32). 

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 30/1-2020. 

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 170 00,- + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 217, innen 24/2-2020 kl. 12.00. 

Prøving av forkjøpsrett , leilighet 321

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 321 (andel 68). 

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 15. januar. 

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 480 000,- + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 321, innen 11. februar, kl. 16.00.