Category Archives: Salg av leilighet

Prøving av forkjøpsrett

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 234, andel 45.

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 23. september 2019.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for 2 190 000 + omk. forretningsfører .

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten

Prøving av forkjøpsrett, leil 313 – andel 60.

 Leiligheten ble solgt 7. november 2018, for kr 2 590 000.

 

Når leiligheten har skiftet eier vil det være 5 hverdager etter at kjøpesummen er kjent for å benytte forkjøpsretten, i og med at laget har fått forhåndsvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Av hensyn til selger er det fint om du sender melding til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du allerede nå vet at du vil kunne ønske å benytte forkjøpsretten på andelen.

Styret, 21. september 2018.

§ 4-15.Frist for å gjere forkjøpsretten gjeldande

(1) Fristen for å gjere forkjøpsretten gjeldande er tjue dagar frå laget fekk skriftleg melding om
at andelen har skifta eigar, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem kvardagar
dersom laget har fått skriftleg førehandsvarsel om at andelen kan skifte eigar, og varselet er kome
fram til laget minst femten dagar, men ikkje meir enn tre månader, før meldinga om at andelen
har skifta eigar.

(2) Med kvardagar er meint alle dagar utanom sundagar og andre helgedagar, laurdagar og
1. og 17. mai.
(3) Føresegnene i paragrafen her kan ikkje fråvikast.

Prøving av forkjøpsrett leilighet 224 andel 39

 

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 224 (andel 39).

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 5/7.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for 2 070 000,- + omk. forretningsfører

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 224, innen 01/08 kl. 08.00.

Prøving av forkjøpsrett leil. 118 andel 9

Prøving av forkjøpsrett

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr.118 (andel 9).

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 03/07-2018.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for kr 2 160 000,- + omk. forretningsfører

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no

dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 118,

innen 10/7-2018 kl. 19.00

Prøving av forkjøpsrett leil 221 (andel 36)

Vi har fått beskjed 28/5 om at leilighet 221 andel 36 er solgt.

Det er 20 dager på å benytte forkjøpsretten etter at laget har fått skriftlig melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for kr 2 500 000,- + omk. forretningsfører

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 221, innen 17/06 kl. 24.00.

styret

Prøving av forkjøpsrett

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 317 (andel 64).

Det er 20 hverdager på å benytte forkjøpsretten etter at laget har fått skriftlig melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for kr 2 390 000,- + omk. forretningsfører

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 317, innen 13/04 kl. 12.00.

Prøving av forkjøpsrett

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 205 (andel 20).

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 2. februar.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for kr 2 300 000,-

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 205, innen 23/03 kl. 15.00.

Prøving av forkjøpsrett

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 309 (andel 56).

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 12. januar.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for kr 2 250 000,-

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 309, innen 23/02 kl. 16.00.

Prøving av forkjøpsrett

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 202 (andel 17).

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 5. januar.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for kr 2 500 000,-

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 202, innen 23/02 kl. 15.00.

Prøving av forkjøpsrett

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 321 (andel 68).

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 8. november.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for kr 2 290 000,-

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 321, innen 19/01 kl. 15.00.