Drenering

Som vedtatt på generealforsamlingen i år vil det bli gjennomført dreneringsarbeider rundt fasadene.

Arbeidet starter etter pinse og vil vare frem til fellesferien, og mulig noe etterarbeid etter ferien.

I anleggsperioden får entrepenøren Totalmaskin AS disponere snekkerverkstedet i tilbygget, toalettet i 3. etg. og de 4 innerste parkeringsplassene nr. 13-16.

Beboere som trenger parkering i tiden dreneringen pågår må kontakte trondheim parkering og kjøpe boligsoneparkering av dem.

Parkeringsgarasjen vil bli forsøkt holdt åpen, men vil i korte perioder bli blokkert pga. gravearbeider.

Det vil bli gravd langs fasadene fra parkeringsgarasjen, rundt ved søppelcontainerene, langs Frostaveien, foran fasaden mot Tautragata, og langs gamle kongevei frem til tilbygget.

Hver fasade blir gjort ferdig før neste påbegynnes, for å minimere tiden med åpne grøfter.

Når fasaden med hovedinngangen blir tatt vil inngangen være stengt, og vi må bruke inngangene på baksiden.

Det vil bli lagret både lyktestolper og dreneringsmasser på de ulike uteområdene.

Vi beklager bryderiet dette kan forårsake, men det er nødvendig for å få gjennomført dreneringen.

Følg med for oppslag fra entrepenøren etter hvert som arbeidet kommer i gang.