Prøving av forkjøpsrett

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 122 (andel 13).

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 17. oktober.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for kr 2 300 000,- + omkostninger

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 122, innen 17/11 kl. 15.00.