Fremdrift – drenering, støp av trapp

Arbeidet med støping av trappa soppet opp pga. sterk kulde, og vil bli igangsatt i uke 48.

Skiferen på toppen blir ikke festet før til våren, men varmekablene blir støpt ned i sementen så de kan være aktive selv om topplaget med skifer mangler.