Forhåndsvarsel om at andel kan skifte eier.

Borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at leilighet nr. 113 (andel 4) kan skifte eier.

Prisantydning er satt til 3 150 000 + ev fellesgjeld og omk.

Når leiligheten har skiftet eier vil det være 5 hverdager etter at kjøpesummen er kjent for å benytte forkjøpsretten, i og med at laget har fått forhåndsvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Av hensyn til selger er det fint om du sender melding til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du allerede nå vet at du vil kunne ønske å benytte forkjøpsretten på andelen.

Styret, 10. april 2019.