Forhåndsvarsel om at andel kan skifte eier, leil 212

Borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at leilighet nr. 212 (andel 27) kan skifte eier. 

Prisantydning er satt til kr 2 990 000- + omk. forretningsfører 

Når leiligheten har skiftet eier vil det være 5 hverdager etter at kjøpesummen er kjent for å benytte forkjøpsretten, i og med at laget har fått forhåndsvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Av hensyn til selger er det fint om du sender melding til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du allerede nå vet at du vil kunne ønske å benytte forkjøpsretten på andelen. 

Styret
17. januar 2020