Prøving av forkjøpsrett , leilighet 118

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 118 (andel 9). 

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 30. Januar.   

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

 Leiligheten er nå solgt for 2 167 500,- + omk. forretningsfører  

 Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten.