Forhåndsvarsel om at andel kan skifte eier, leilighet 118

Borettslaget har mottatt forhåndsvarsel om at leilighet nr. 118 (andel 9) kan skifte eier. 

Prisantydning er satt til kr 2 190 000,- + omk. forretningsfører 

Når leiligheten har skiftet eier vil det være 5 hverdager etter at kjøpesummen er kjent for å benytte forkjøpsretten, i og med at laget har fått forhåndsvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Av hensyn til selger er det fint om du sender melding til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du allerede nå vet at du vil kunne ønske å benytte forkjøpsretten på andelen.