Generalforsamling 2020 – utsatt inntil videre

Dato for gjennomføring av generalforsamling i Borettslaget Frostaveien 1 var berammet til 01.04.2020. Den blir utsatt, vi prøver å få det til innen utgangen av juni.

Styret