Prøving av forkjøpsrett leilighet 123

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 123 (andel 14).

Borettslaget fikk varsel om at leiligheten er solgt 6.april 2020.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når det er gått minst 15 dager og ikke mer enn tre måneder siden laget mottok forhåndsvarsel om eierskifte (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for 1 990 000,- + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no innen 20/4-2020 kl 16.00 dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten.

 

Styret. 11. april 2020