Prøving av forkjøpsrett, leil 212 – andel 27.

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 21. april 2020.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 850 000 + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 212, innen 26. mai 2020, kl.15.00.