Dugnad

Det er tid for en litt forsinket dugnad i Frostaveien 1.

Dato er satt til torsdag 25. juni kl. 17.00-20.00

Som tidligere så kjøper styret inn litt å spise og drikke, som vi avslutter med etter noen timer med dugnadsarbeid.

Container

Før dugnaden kommer det en container i bakgården og det er veldig viktig at det da ikke står biler parkert ved gjerdet.

Det skal IKKE kastes noe i containeren før dugnaden, men alle beboere kan benytte seg av den etter at dugnaden er ferdig! VIKTIG!