Prøving av forkjøpsrett, andel 11

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 120 (andel 11).

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 25. juli 2020.

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15).

Leiligheten er nå solgt for kr 2 450 000,- + omk. forretningsfører

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 120, innen 16. juli kl. 16.00.