Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 315 (andel 62).

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 315 (andel 62). 

Borettslaget fikk forhåndsvarsel om at leiligheten kunne skifte eier 24. august 2020. 

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 350 000,- + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr. 315, innen 1. oktober 2020 kl. 16.00.