Prøving av forkjøpsrett andel 36, leil 221

Prøving av forkjøpsrett for leilighet nr. 221 (andel 36). 

Det er 5 hverdager på å benytte forkjøpsretten når laget har mottatt et slikt forvarsel (Lov om burettslag § 4-15). 

Leiligheten er nå solgt for kr 2 790 000– + omk. forretningsfører 

Send e-post til styret på: styret@frostaveien1.no dersom du ønsker å benytte forkjøpsretten på leilighet nr.211, innen 11/11-2020 kl. 15.00.