Utførte forbedringer

Årlig kontroll av ventilasjon i bygget

Styret inngikk avtale med HOIST (senere Bakco AS) om årlig tilsyn med ventilasjonssystemet i bygget 28. juni 2016. Avtalen ble tatt over av Teknisk ventilasjon A/S fra 1. januar 2018 av.

Rensing av avløp

slukPower Clean Norge AS renset avløpsrørene borettslaget i uke 10, 2014.

Bilder hengt opp, og planter satt ut

pyntBilder og planter har blitt satt ut i fellesarealene/ganger.

Tilsyn med brannsystem

brannBorettslaget har inngått avtale med Sønnico om årlig tilsyn med brannsystemet. Første kontroll ble gjennomført 3. desember 2013.

Ventilasjonskanaler

ventilasjonAlle ventilasjonskanaler ble renset av Power Clean Ventilasjon AS i november 2013.

Maling av dørkarmer

Maling av samtlige dør- og vinduskarmer i borettslagets fellesareal. Dvs. dørkarmer inn til hver dorenkelt leilighet, samt karmer i trappoppganger og gangareal. I tillegg skal alle vinduskarmer (inklusiv utforing) i fellesarealene males.

Jobben ble utført i tidsrommet 10.06.13 til 01.08.13.

Det er som en del av denne forbedringen også montert plater til beskyttelse av gangdører (nedre del for å skjerme dørene mot skader). Dette ble ferdig i februar 2014.