For deg som beboer

Borettslagsloven

Borettslag er underlagt Lov om burettslag, og vedtekter og styrets vedtak blir til innenfor rammene den gir.

Borettslagets særbestemmelser

Vedtekter (pdf) | Husordensregler (pdf) | Branninstruks (pdf)

Styret

Styret kan kontaktes på styret@frostaveien1.no og består i 2019 og fram til generalforsamling 2020 av:

  • Styreleder: Ørjan Eikanger
  • Nestleder: Daniel Knutsen
  • Styremedlem: Sine-Mari Sæveraas
  • Styremedlem: Gunnhild Ramsvik
  • Styremedlem: John Karlsen

Varamedlemmer:

Fellesrom

Foto: Per Olav V. Tverfjell

Foto: Per Olav V. Tverfjell

Frostaveien 1 har et fellesrom som kan benyttes av beboerne. Ta kontakt med styret på styret@frostaveien1.no for å avtale utlån av nøkkel. En kortfattet leieavtale må undertegnes for hvert lån, og et depositum betales inn. Depositumet tilbakebetales dersom pliktene i leieavtalen overholdes.

Takterrasse

Tak1

Møblene slik de kan være når du er der, med puter, og når du går, uten puter.

Borettslaget har en takterrasse til fri anvendelse for beboerne. Takterrassen er på toppen av trappene som har inngang ved nedkjøringa til garasjen. Bruker du puter, så legg dem inn igjen når du går så de ikke er ute i regn. Det er ett sett med puter til hvert av settene utemøbler, ikke bruk opp putene på kreativt vis, det kan komme flere som vil benytte de andre settene. Se også instruks for bruk av takterrassen (pdf).

Tak2

Parkering

Parkeringsoblat for plassene i bakgården kan fås ved henvendelse til styret. Disse er uten kostnad.

Styret kontaktes også for ønske om parkeringsplass i kjelleren. Det er normalt venteliste på disse, og en settes opp på denne i rekkefølgen en henvender seg til styret om plass. Det vil bli informert om gjeldende kostnad ved kontraktinngåelse. Parkeringsplassene følger beboer, ikke leilighet.

Det er en parkeringsplass pr leilighet, det vil si enten i parkeringskjeller eller i bakgård.

 

Sykler

Det er en sykkelbod tilgjengelig for lagring av sykler. Om vinteren kan denne med fordel brukes. Sykkelboden er innenfor inngangen ved nedkjøringa til parkeringskjelleren. Den kan låses opp med nøkkelen til leiligheten din.

sykkelbod

Altibox – TV og internett

Borettslaget har en grunnpakke med TV-kanaler gjennom Altibox/NTE. Det er også 5/5 Mbit-linje gjennom Altibox til hver leilighet inkludert i fellesutgiftene. Denne kan hver enkelt andelseier velge å oppgradere til høyere hastighet ved å kontakte Altibox.

Har du problemer med Altibox (TV eller internett)? Se på Altibox sin hjemmeside, der har de også informasjon om utvidelse av kanalpakken.

Ventilasjon

Ventilasjonsanlegget i borettslaget er et fellesanlegg som krever ventilatorer som fungerer på slike anlegg. Disse har bl.a. mekanisk spjeld som hindrer lukt fra andres leilighet inn i din leilighet. I hovedbygget er det seks vifter på taket som trekker luft ut av bygget, for tilbygget er det en vifte i hver etasje. Det vil si at luft fra ventilator på kjøkken ikke går direkte ut av bygget, men i rørsystemet forbi andre leiligheter. Røyking under ventilatorhetter anbefales ikke, ettersom det vil kunne medføre plager for dine naboer.

Verksted

verksted

Ved parkeringsplassene i bakgården er det et verkstedrom som det kan gis tilgang til på leilighetsnøkkelen. Kontakt styret for gjeldende pris og aktivering for tilgang til verkstedrommet.

Avfallshåndtering

Det er ikke tillatt å sette fra seg papp og annet søppel ved containerne på baksiden. Bortkjøring av søppel satt utenfor containerne medfører ekstra kostnad for borettslaget, som igjen går ut over beboerne.

Papp-, plast- og glasscontainere står på framsiden av Frostaveien 2. Disse skal benyttes.

El-avfall kan leveres hos forhandlere av elekriske produkter. Alle butikker i Norge som selger EE-produkter er pliktige til gratis å ta imot utrangert utstyr av samme type som de forhandler.

Borettslaget leier inn en container til dugnadsarbeidet hvert år. Har du større ting som skal kastes så kan denne brukes etter at dugnaden er over, og til den er full.

Renholdsverket har også tilbud om avfallstaxi for henting hos husholdninger i Trondheim kommune. Se priser på Renholdsverkets nettsider.

Heggstadmoen Gjenvinningsstasjon kan benyttes av husholdningene i Trondheim og Klæbu kommune. Se Renholdsverkets nettsider for mer informasjon.

Innboforsikring

Alle beboere bør ha egen innboforsikring. Om ulykken er ute vil eksempelvis refunderte fellesutgifter ikke være nok til å finne midlertidig bopel til skade er utbedret.

Les om innboforsikring på finansportalen.

Kontakte vaktmester eller styret

Ønsker du kontakt med vaktmester? Skriv en e-post til vaktmester for Frostaveien 1

Ønsker du kontakt med styret? Skriv en e-post til styret for Frostaveien 1

Leave a Reply