Pågående forbedringer

Drenering

Fra august 2017 av pågår arbeidet med å drenere rundt ytterveggene av bygget for å avhjelpe fukt i kjeller. Det vil også bli installert bedre ventilasjonssystem i kjelleren.

Rehvinduabilitering av vindu

I 2013 ble en del vindu i bygget skiftet. De fleste vinduene i 1. etg ut mot fotballbanen var dårlige og ble byttet i denne runden. Videre ble vinduene i 2. etg mot Frostaveien 2 som er av den gamle typen (husmorsvindu) byttet.

I 2016 ble 108 vindu renovert, og det jobbes videre med å ta de resterende vinduene i bygget.

Støtte til utskifting av varmtvannsbereder

Støtte gis på inntil kr. 2 000 til de som skifter gammel varmtvannsbereder. Send kopi av faktura tankog kontonummer for overføring av beløpet til styret@frostaveien1.no. Ved vannskade som skyldes gammel bereder kan egenandel på forsikring bli meget stor.

Støtte til utskifting av ventilator på kjøkken

Ventilasjonsanlegget i borettslaget er et fellesanlegg som krever ventilatorer som fungerer på slike anlegg. Disse har bl.a. mekanisk spjeld som hindrer lukt fra andres leilighet inn i din leilighet. Gjennom årene har flere av ventilatorene på kjøkken blitt byttet ut med ventilatorer som skaper ubalanse i ventilasjonssystemet og dytter matlukt inn til naboer og/eller eget bad, i stedet for at matosen føres ut av bygget.

For å oppfordre til bytte av ventilatorer til en type som er beregnet for fellesanlegg, vil borettslaget fra nå av støtte bytte av ventilator med kr. 1 000. Alle bytter må godkjennes av styret: styret@frostaveien1.no Støtte kan maksimalt innvilges med fem års mellomrom, og følger leiligheten. Send kopi av faktura og kontonummer til styrets e-postadresse.

Leave a Reply